Nastavení cookies

Maximalizujte životnost hadicového systému CiRo.

 

Kabely a hadice jsou hlavním limitujícím faktorem při pohybu robota, které často vede k nečekané zástavě výroby. V tomto směru CiRo zajišťuje efektivní rozložení komponentů, ale i jejich flexibilitu.

 

 

CiRo je efektivním řešením z pohledu vynaložených nákladů. Nabízí flexibilitu interní kabeláže s otáčením po ose 6. CiRo je plně modifikovatelný dle požadavků zákazníka, ať už se jedná o kabeláž, hadice, signály, nebo o napájení.

 

  • Rotace až 250°
  • Kabely a hadice mohou být zvoleny tak, aby vyhovovaly aplikaci zákazníka
  • Maximalizace životnosti kabeláže a hadice
  • Rychlá a snadná instalace
  • Vysoká spolehlivost
  • Umožňuje offline programování

 

Created and operated by: www.issa.cz